SKK(相互啓発懇話会) 本文へジャンプ

SKKSKKロゴ
                  counter 


 1.SKKの主な活動

 1.定例懇話会

 2.公開講演会

 3.自然 史跡に
    親しむ会

 4.旅行会

 5.あづま路

   
2.SKKの組織
         お知らせ
 
 

  平成29年 総会                
    リンク:偕 行 社
            
 更新日 30年7月28日
   


SKKよりのお知らせ
SKK 会員募集中


31年度令和元年の行事は全て終了 

令和元年 SKK 旅行会は
 
リニアモーターカー見学と下部温泉の旅
 
無事終了いたしました。
                                


11月現在会員 35名